• Espacio Atlántico (Programa Transnacional)
  • Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Produto turístico

- CULTURA MARÍTIMA ATLÁNTICA: http://cma.proyectodorna.eu/

© 2010 Proyecto DORNA - Deputación da Coruña | aviso legal
   Servizo de Planificación, Desenvolvemento Territorial e UE | Avda. Alférez Provisional, nº2, 15006 (A Coruña)
   Tlf.: 981 080 331 - Fax: 981 080 354 | dorna@dicoruna.es - www.proyectodorna.eu