• Espacio Atlántico (Programa Transnacional)
  • Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Sala de Prensa

Para obter unha maior información sobre o Proxecto en xeral e os seus resultados e actividades en particular:

- Dossier informativo - Setembro 2011

© 2010 Proyecto DORNA - Deputación da Coruña | aviso legal
   Servizo de Planificación, Desenvolvemento Territorial e UE | Avda. Alférez Provisional, nº2, 15006 (A Coruña)
   Tlf.: 981 080 331 - Fax: 981 080 354 | dorna@dicoruna.es - www.proyectodorna.eu