• Espacio Atlántico (Programa Transnacional)
  • Fondo Europeo de Desarrollo Regional

O proxecto

PortadaProxecto DORNAO proxecto

Or do proxecto Dorna enmárcase in Atlantic Espazo Programme, International Cooperation program Obxectivo do "European Territorial Cooperation" instrument gives cohesion policy do programming period 2007-2013, financed pola European Commission through the European Fund Desenvolvemento do Rexional (ERDF) . Or present Atlantic Cooperation Espazo abrangue all or territory of Ireland and Atlantic rexións as Spain, Portugal, France and UK. Ten global estratéxico obxectivo to obtaining meaningful na tanxibles international cooperation and progress, promote or co obxectivo of territorial Desenvolvemento cohesive, sustainable, and balanced and do Espazo Atlantic maritime herdanza da sua. A Estratexia do execútase Program through catro estratéxicas priorities: Promoting innovation transnacionais Empresariais and of networks; Protexer and mellorar to Seguridade and sustentabilidade maritime environment and Costeiro do; Mellorar to Accesibilidade and as internal Conexions; Sinerxías transnacionais promote and sustainable urban Desenvolvemento rexional. Within last Desta enmárcase or proxecto Dorna (Desenvolvemento Organized and Sustainable Resource not Northwest Atlantic). Dorna promove to do conservation and recovery rexións traditional nautical heritage das gives European Atlantic coast, as endóxeno local Desenvolvemento element. Tense baseado nas established Recommendations no "GREEN PAPER: Face to unha future maritime policy gives Union: A European vision two oceans e os seas COM (2006)" I partindo dun necessarily global approach as different issues presented to conservation and Posta do value heritage . Atlantic nautical O orzamento Total proxecto do ascende to € 1,583,244.51 Financing FEDER: € 1,029,108.93 Cofinanciamento partnership: € 554,135.58

© 2010 Proyecto DORNA - Deputación da Coruña | aviso legal
   Servizo de Planificación, Desenvolvemento Territorial e UE | Avda. Alférez Provisional, nº2, 15006 (A Coruña)
   Tlf.: 981 080 331 - Fax: 981 080 354 | dorna@dicoruna.es - www.proyectodorna.eu