• Espacio Atlántico (Programa Transnacional)
  • Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Partenariado

PortadaProxecto DORNAPartenariado
Resultados por páxina 
Deputación Provincial da Coruña

Enderezo Alférez Provisional, 2

Teléfono +34 981 080 331

E-mail dorna@dicoruna.es

Web www.dicoruna.es

Actividade principal
Corporación local que se ocupa de promover o desenvolvemento económico, social e cultural da provincia da Coruña, desempeñando todas aquelas funcións necesarias para o impulso dos concellos que a conforman.

Experiencia previa
Ampla experiencia en xestión de proxectos europeos tais como Interreg IIIA (Parques, Vías Atlánticas, Turmas, Culturnova); Subvención global (Inserta, Insertamos, Proximitas, Proximitas Plus) e Art.6 do Fondo Social Europeo (Rurbanet, Chronos),  EQUAL (Muller XXI, Convive Más), Progress (Ancobest).  Ten traballado previamente no eido das embarcacións tradicionais.

Consellería do Medio Rural e do Mar (Xunta de Galicia)

Enderezo Edifício Administrativo de San Caetano, s/n

Teléfono +34 981 546 142

Web www.medioruralemar.xunta.es/

Actividade principal
Autoridade rexional que se ocupa de desenvolver competencias e funcións en materia de ordenación pesqueira, marisqueo, acuicultura, asociacións de profesionais do sector, cooperación pesqueira con terceiros países, etc.

Experiencia previa
Ten participado en numerosos proxectos europeos, tanto directamente como a través de organismos dependentes da Consellería. Algúns exemplos son: proxecto NEXUS REDE e SEREA (FSE), AQUAREG (Interreg IIIC), EASY e GASD (Espazo Atlántico, IIIB), Be-Fair.

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Enderezo Praza da Quintana, 3

Teléfono +34 981 552 400

E-mail coagsede@coag.es

Web www.coag.es

Actividade principal
Desenvolve un labor que combina aspectos profesionais coa incidencia na problemática de Galicia en aspectos culturais, sociais, económicos e de planeamento, colaborando coas esferas político-administrativas, docentes e culturais.

Experiencia previa
Ten participado en proxectos europeos, e colaborado e editado numerosos estudos sobre temáticas culturais, sociais e económicas. Ten colaborado en varias catalogacións sobre patrimonio local en Galicia.

OARSOALDEA, S.A. Axencia de Desenvolvemento Comarcal

Enderezo Astigarragako bidea, 2 – 2º

Teléfono +34 943 494 129

E-mail oarsoaldea@oarsoaldea.net

Web www.oarsoaldea.net

Actividade principal
Promover o desenvolvemento comarcal dos concellos de Errenteria, Lezo, Pasaia e Oiartzun (País Vasco), para o que introduce políticas e colabora coas administracións naqueles ámbitos que fomenten o seu desenvolvemento.

Experiencia previa
Ten traballado en proxectos similares a DORNA, xunto á asociación Albaola e outras entidades relacionadas co patrimonio náutico, dando soporte e aportando a súa experiencia.

Associaçao das Indústrias Maritimas

Enderezo R. Jorge Afonso, 31- 6º

Teléfono +35 121 781 8774

E-mail ain@ain.pt

Web www.ain.pt

Actividade principal
Esta asociación engloba un gran número de entidades relacionadas coa industria naval e marítima de Portugal, coordinando actividades conxuntas de desenvolvemento do sector e promoción do mesmo.

Experiencia previa
Ten colaborado en distintos proxectos europeos e en asesorar e investigar sobre a carpintería tradicional de embarcacións en Portugal.

 

 

Galgael Trust

Enderezo 15 Fairley Street

Teléfono +44 014 142 730 70

E-mail mail@galgael.org

Web www.galgael.org

Actividade principal
Ocúpase da conservación e posta en valor do patrimonio náutico da súa rexión. Para isto, investigan, rehabilitan e constrúen embarcacións tradicionais.

Experiencia previa
Traballa na conservación e posta en valor do patrimonio náutico, tanto desde accións de difusión como de construción de embarcacións, recompilando e actualizando navais de carpintería naval.

Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial

Enderezo Avda. da Coruña s/n - Casa da Cultura

Teléfono +34 986 524 845

E-mail fgcmf@culturamaritima.org

Web www.culturamaritima.org

Actividade principal
Entidade que traballa pola recuperación, conservación e promoción da cultura marítima e as embarcacións tradicionais en Galicia.

Experiencia previa
Dedica os seus esforzos na posta en valor do patrimonio náutico de Galicia, para o que ten colaborado en numerosas accións e estudos, tanto locais como rexionais e internacionais.

Colexio Oficial de Enxeñeiros Navais e Oceánicos

Enderezo Avda. de Vigo, 135-137, Entlo. 1

Teléfono +34 981 372 200

E-mail coingalicia@telefonica.net

Web www.ingenierosnavales.com

Actividade principal
Investigación e asesoramento sobre cuestións de construción naval, tráfico marítimo, pesca, industrias náuticas deportivas e de recreo, e aproveitamento dos recursos mariños.

Experiencia previa
Ten editado e colaborado en numerosos estudios sobre carpintería naval e estaleiros, ademais de coñecer as normativas aplicables á área de traballo do proxecto.

Conseil Régional de Bretagne

Enderezo 283 Avenue du Général Patton CS 21101

Teléfono +33 299271564

Web www.bretagne.fr

Actividade principal
Administración pública, expresión da descentralización do Estado francés, cuxa actividade ocupa os diferentes ámbitos de xestión económica, social e cultural da rexión de Bretaña.

Experiencia previa
Ten colaborado en numerosos proxectos relacionados co seu patrimonio náutico, ademais de aglutinar unha enorme experiencia en xestión de proxectos europeos. Como administración pública colabora con numerosas entidades do sector naval e turístico.

Centre for Maritime Archaeology, University of Ulster

Enderezo Cromore Road, Centre for Maritime Archaeology

Teléfono +44 0 28 70323093

Web www.science.ulster.ac.uk

Actividade principal
Estudo e investigación do patrimonio marítimo, elaboración de estudos e informes e asesoramento a entidades públicas e privadas.

Experiencia previa
Como universidade ten editado e colaborado nun vasto número de estudos, investigacións e proxectos relacionados co patrimonio marítimo e su catalogación. Teñen experiencia en proxectos europeos.

© 2010 Proyecto DORNA - Deputación da Coruña | aviso legal
   Servizo de Planificación, Desenvolvemento Territorial e UE | Avda. Alférez Provisional, nº2, 15006 (A Coruña)
   Tlf.: 981 080 331 - Fax: 981 080 354 | dorna@dicoruna.es - www.proyectodorna.eu